PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Farmakologické mechanizmy behaviorální senzitizace k psychostimulanciím v animálních modelech závislostí

Pharmacological mechanisms of behavioural sensitization to psychostimulants in animal models of addiction
Anotácia:
Práce se zabývá látkovou závislostí k amfetaminovým stimulanciím (metamfetamin a extáze) v animálních modelech. Důraz je kladen na zjištění mezipohlavních rozdílů v reaktivitě na návykové látky a rozvoji fenoménu behaviorální senzitizace, která je charakterizována zvyšující se reakcí organizmu na opakované podání drogy. Dalším cílem práce je popis vlivu komorbidní deprese na rozvoj drogové závislosti …viac
Abstract:
The dissertation is focused on the study of psychostimulant addiction (methamphetamine and ecstasy) in rodent models. The main aim is to detect gender differences in reactivity to the drug of abuse and development of behavioural sensitization, which is characterizes by increasing behavioural reaction to the drug after repeated administration. The second aim is to describe the influence of depression …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2011
  • Vedúci: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta