Petra Kroupová

Diplomová práce

Organizační kultura a identita ve veřejné správě

Organizational Culture and Identity in Public Administration
Anotace:
Výzkumným cílem předkládané diplomové práce je provést porovnání stávající organizační kultury a identity ve dvou zvolených městských úřadech. Literární rešerše se tak zaměřuje na zmapování dosavadních poznatků o problematice organizační kultury a identity, včetně jejího méně častého zaměření do veřejné správy. O tyto získané poznatky se pak právě opírá i samotný výzkum, který za užití příslušných …více
Abstract:
The main research aim of this diploma thesis is to compare existing organizational culture and identity in two selected municipal offices. Literature review focuses on research up to date knowledge of organizational culture and identity, including its less frequent aim on a public administration. The research of this thesis is based on these findings by using the relevant research methods and within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Martin Musil
  • Oponent: Miloslava Hiršová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79025

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management