Iveta HORÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Pomoc obětem domácího násilí v okrese Šumperk

Help for victim of domestic violence in district Šumperk
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí. Zvláště pak na pomoc obětem domácího násilí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy spojené s domácím násilím. V části praktické jsou pomocí výzkumné metody: strukturovaného rozhovoru zjišťovány poznatky obětí domácího násilí o tom jak vnímají pomoc, která jim byla v daném regionu poskytnuta. Cílem této práce je v její praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of domestic violence. Especially on the help victims of domestic violence. In the theoretical part defines the typical terms associated with domestic violence. The practical part is using research methods: a structured interview to collect experiences victims of domestic violence about how they perceive assistance which is provided for them in the region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
 • Vedoucí: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁČKOVÁ, Iveta. Pomoc obětem domácího násilí v okrese Šumperk. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ygoi0s ygoi0s/2
16. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
19. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.