Bc. Mariana Rožňaiová

Bakalářská práce

Analýza nabídky vín z germanofónnych zemí vo vybraných přažských podnikoch

Analysis of wine offer from german-speaking countries in chosen Prague establishments
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of wine offer from German-speaking countries of selected Prague businesses. The main goals of the bachelor thesis are to analyze the range of wines offered by selected companies, to analyze the price levels offered by the portfolios, to compare and to evaluate them. The thesis is divided into three parts, namely the theoretical, analytical and design part …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou ponuky vín z germanofónnych zemí vybraných pražských podnikov. Hlavnými cieľmi bakalárskej práce je analýza rozsahu ponuky vín vybraných podnikov, analýza cenovej úrovne ponúkaných portfólií, ich komparácia a následné zhodnotenie. Práca je rozdelená na tri časti, a to na časť teoretickú, analytickú a návrhovú. Teoretická časť zhrňuje poznatky o histórii a súčasnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/qit9q/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma