Bc. Eva Faltejsková

Master's thesis

Domácí násilí jako sociální a právní jev

Domestic Violence as a Social and Legal Phenomenon
Abstract:
Diplomová práce na téma „Domácí násilí jako sociální a právní jev“ se zabývá velmi vážným problémem násilí v rodině. Tento problém zde byl již dříve, nejedná se o nic nového, avšak nyní se mu věnuje více pozornosti. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou, kdy v úvodu je vysvětlen pojem domácí násilí, příčiny domácího násilí a jeho formy. A dále část praktickou, která je zaměřena na právní …more
Abstract:
My diploma thesis with the topic of „Domestic Violence as a Social and Legal Phenomenon“ is dealing with a very servus issue a violence among Family members. This problem had already been here before, therefor there is nothing new about it, but nowadays there is much more attention dedicated to it. The thesis is devided into two parts. The first one is theoretical and it describes the term domestic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta