Theses 

Maskulinita, konflikt genderových rolí a spokojenost v partnerských vztazích u mužů – Bc. Nikola BOSOKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola BOSOKOVÁ

Diplomová práce

Maskulinita, konflikt genderových rolí a spokojenost v partnerských vztazích u mužů

Masculinity, gender role conflict and men's satisfaction in intimate relationships

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce je ověření vztahů mezi maskulinitou, konfliktem genderových rolí a spokojeností v současném partnerském vztahu u mužů. Dílčími cíli je názorné rozlišení respondentů podle míry maskulinity a feminity, prověření toho, jak souvisí typ genderové role se spokojeností v partnerském vztahu a prozkoumání vlivu všech výše uvedených proměnných na subjektivní pocit osamělosti. Tomu však předchází teoretické ukotvení pojmů, jako je maskulinita, genderová socializace, genderové stereotypy, konflikt genderových rolí a spokojenost ve vztahu. Největší pozornost je však věnována popisu a průzkumu vzájemných vztahů zkoumaných proměnných na základě dostupných zahraničních výzkumů (hlavně výzkumy z USA).

Abstract: The main goal of this thesis was to explore relationships among masculinity, gender role conflict, and satisfaction in a current romantic relationship in males. Also, subjects were differentiated based on their level of masculinity and feminity in order to investigate the effect of gender role type on relationship satisfaction and perceived loneliness. Prior to that, key constructs were introduced including: masculinity, gender socialization, gender stereotypes, gender role conflict, and satisfaction in a romantic relationship. However, the primary focus was to explore and explain the relationships among these variables utilizing the results of previous (mainly US research).

Klíčová slova: konflikt genderových rolí, maskulinita, spokojenost v partnerském vztahu, feminita, androgynie, krize mužské role, zátěž mužské role

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Sebastian Novotný, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215048 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BOSOKOVÁ, Nikola. Maskulinita, konflikt genderových rolí a spokojenost v partnerských vztazích u mužů. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:51, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz