Bc. Petr KARAS

Diplomová práce

Plánování vývojových strategií a jejich aplikace v disciplíně konfigurace a správa verzí

Planning and application of branching and merging strategies in configuration management discipline
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématikou správy verzí. Prochází řadou možných strategií, které se využívají při sestavování konkrétní strategie, která se poté využívá v softwarovém projektu. Jednotlivé elementární strategie jsou popsány a zhodnoceny co se týká jejich přínosu, ale také jejich nevýhod. Je zde představena vlastní strategie pro podporu specifických potřeb softwarového projektu a vlastní aplikace …více
Abstract:
Thesis addresses the topic of version control and configuration management. Describes number of possible branching and merging strategies that are, used to compile a specific strategy which is then used in a software project. Each elementary strategy is described and evaluated with respect to its benefits and also its disadvantages. Custom strategy to support the specific needs of a software project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2015
Zveřejnit od: 1. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARAS, Petr. Plánování vývojových strategií a jejich aplikace v disciplíně konfigurace a správa verzí. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta