Mgr. Monika JAHODOVÁ

Doctoral thesis

Asymptotická hustota průniku množin

Asymptotic densitiy of intersection of sets
Abstract:
V této disertační práci je řešená problematika určování asymptotických hustot průniků množin přirozených čísel a jsou zkoumány speciální případy, kde je asymptotická hustota průniků množin rovna součinu jejich asymptotických hustot. Systém množin splňující tento požadavek nazveme systém nezávislých množin. V práci je dokázáno jedno kritérium pro systém nezávislých množin, popsáno jeho využití pro určení …more
Abstract:
This thesis focuses on the problem of determining the intersection of asymptotic densities of sets of natural numbers, and special cases are investigated, where the asymptotic density of an intersection of sets is equal to the product of their asymptotic densities. The system of sets satisfying this requirement is called a system of independent sets. This thesis proves a criterion for a system of independent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011
Accessible from:: 4. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 12. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. János Tóth, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAHODOVÁ, Monika. Asymptotická hustota průniku množin. Ostrava, 2011. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Applied Mathematics / Aplikovaná algebra

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.