Bc. et Bc. Radek Matoušek

Master's thesis

Analýza a testování vybraných open source nástrojů projektové řízení pro využití v životním cyklu projektu dle IPMA

Analysis and testing of selected open source software project management tools for use in the IPMA project life cycle
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vybranými open source softwarovými nástroji pro projektový management. Výběr nástrojů proběhl prostřednictvím databáze open source softwaru SourceForge. Pomocí heuristické analýzy je zkoumáno, do jaké míry nástroje odpovídají mezinárodnímu standardu kompetencí projektového řízení IPMA Competence Baseline verze 4.0. Zároveň je zkoumána a porovnávána použitelnost open source …more
Abstract:
Master thesis deals with selected open source software tools for project management. Tool selection was performed through database of open source software SourceForge. The heuristic analysis explores the extent to which the tools conform to International Standard of Competences IPMA Competence Baseline Project version 4.0. At the same time is being explored and compared the usability of open source …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Markéta Bočková
  • Reader: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta