Theses 

Univerzální rezervační systém – Bc. Petr Dobřička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Applied Informatics

Bc. Petr Dobřička

Bachelor's thesis

Univerzální rezervační systém

Universal reservation system

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního rezervačního systému. Cílem práce je návrh a implementace administrativní a veřejné části systému vhodného pro použití v různých odvětvích služeb, které využívají rezervací. Praktickou část této práce tvoří samotná implementace rezervačního systému. Teoretická práce popisuje porovnání dostupných komerčních systémů, použité technologie a specifikaci požadavků na systém. Návrh je tvořen pomocí diagramů a modelů z UML. Výsledkem této práce je funkční webová aplikace s veřejnou a administrační částí, kterou lze využít k tvorbě rezervačního systému podle preferencí administrátora.

Abstract: This thesis deals with universal reservation system implementation. Objective of this work is to design and implement administration and public part of the reservation system usable in different areas of services that use booking. Practical part of this work is the implementation of reservation system. Theoretical part describes comparison of available commercial systems, used technologies and specification of system requirements. Design is created by use of UML diagrams and models. Result is a functional web application with public and administration parts that can be adapted according to the preferences of administrator.

Kľúčové slová: Univerzální, rezervační, systém, web, aplikace, UML, Java, Spring, Primefaces, Hibernate, Maven, XHTML, CSS, MVC, Universal, reservation, application

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 3. 2019 01:32, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz