Lucie Obrtelová

Diplomová práce

Evropský fond pro strategické investice a jeho dopad na českou ekonomiku

European Fund for Strategic Investments and Its Impact on the Czech Economy
Anotace:
Diplomová práce na téma Evropský fond pro strategické investice a jeho dopad na českou ekonomiku byla napsána z důvodu aktuálnosti tématu a snaze zhodnotit přínos tohoto fondu pro Českou republiku. Cílem práce je zjistit, zda má Evropský fond pro strategické investice, který je součástí Investičního balíčku, zásadní vliv na úroveň investic v České republice. Dílčími cíli je zjistit, zda je v Česku …více
Abstract:
This diploma thesis, regarding the topic of European Fund for Strategic Investment and its Impact on the Czech Economy. Thesis was written because of the high actuality regarding this topic and because of effort to evaluate the contribution of this fund for the Czech economy. The objective of the thesis is to establish, whether European Fund for Strategic Investment has the fundamental power of influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Boris Navrátil
  • Oponent: Oldřich Zajíc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava