Bc. Jana Gabrielová

Diplomová práce

Právo na dobrou správu v ČR

Right to Good Administration in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena především na analýzu dobré správy v České republice. Pojednává nejprve o dokumentech Rady Evropy a Evropské unie, ve kterých jsou principy dobré správy ukotveny, a ze kterých právo na dobrou správu v České republice vychází. Zmíněn je také institut Evropského veřejného ochránce práv. Další část mé práce je věnována dokumentům, které upravují právo na dobrou správu v …více
Abstract:
The present thesis primarily focuses on analysis of good administration in the Czech Republic. It first discusses those documents of the Council of Europe and of the European Union, in which the principles of good administration are anchored, and from which the right to good administration in the Czech Republic stems. Mention is also made of the European Institute of the Ombudsman. Another part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní