Ing. Markéta Blažková

Master's thesis

The Use of Information Technology in English Language Teaching

The Use of Information Technology in English Language Teaching
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit účinnost aplikace Wiki z hlediska přínosu pro výuku slovní zásoby. Tato práce se rovněž zabývá postoji, které studenti k Wiki mají a ukazuje, jak je možné Wiki do výuky zapojit. Významnou součástí této práce je výzkum, který byl provedený na střední škole. V rámci výzkumného projektu bylo použito metody tzv. smíšené učení, kdy byla kombinována tradiční …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to examine the effectiveness of a wiki environment as an example of the quickly emerging technology in terms of students’ vocabulary learning. It also discusses students ‘attitude towards wikis and shows how applicable wikis with ESL learners are. An important part of this thesis is a research carried out at a secondary school. In the research project, an established …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature