Mgr. Zuzana Auerová

Diplomová práce

Výkon nových alternativních trestů - domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Enforcement of new Alternative Punishments – Home Detention and Prohibition of Entering on sports, cultural and other social Events
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na dvě nové sankce v souvislosti s novým trestním zákoníkem - trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní,kulturní a jiné společenské akce. Autorka se zaměřuje nejprve na obecné funkce a účel trestu s důrazem na alternativní možnosti spojené s ukládáním trestů v pojetí restorativní justice. Autorka také podrobně rozebírá jednotlivá právní ustanovení, …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on two punishments associated with the new Crimial Code from 1st January 2009 - house arrest and prohibition on entering sports,cultural and other social events. Firstly, author introduces in general functions and purpose of punishment with focus on alternative possibilities and restorative justice. Secondly,the author also in detail discusses the various legal provisions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta