Roman FIALA

Bakalářská práce

Alternativní trest zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce z pohledu Policie České republiky

Alternative Punishment Ban Access to Cultural, Sporting and Other Social Events from the Perspective of the Police of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativního trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a to z pohledu Policie České republiky. Práce je orientovaná na problematiku sportovních akcí, především páchání trestné činnosti při návštěvě fotbalových utkání a z toho vyplývající alternativní tresty. Teoretická část popisuje, koho se tento alternativní trest dotýká a jaké …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of alternative punishment for breaking the no entry to sports, cultural and other social events ban from the Police of the Czech Republic point of view. The paper focuses on the sports events issues, especially on committing crimes during football matches, and on the resulting alternative punishments.The theoretical part describes who the alternative punishment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Jurtíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Roman. Alternativní trest zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce z pohledu Policie České republiky. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe