Bc. Kateřina Březinová, DiS.

Diplomová práce

Pedagogické aspekty občanského poradenství

Pedagogical aspects of citizens advisement
Anotace:
Anotace Tato práce, „Pedagogické aspekty občanského poradenství“, se věnuje, jak vyplývá z názvu, otázce občanského poradenství. Pracovníci poraden vnímají svoji činnost ze sociálního hlediska a jsou v ní také tak vzděláváni a zaškolováni. Touto prací bych ráda poukázala na sociálně-edukativní hledisko občanského poradenství. V teoretické části se věnuji základním teoretickým otázkám, které tvoří rámec …více
Abstract:
Annotation This dissertation “Pedagogical aspects of citizens advice service” is focused on citizens advisement as set in the title. The advisors take their work from the social point of view and they are also educated and trained in this area. By this study I would like to draw attention to the social-pedagogical aspects of citizens advisement. In theoretical part of this study I focus mainly on basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta