Theses 

Doprava v zahraničním obchodě - společnost ThyssenKrupp Ferrosta – Bc. Kristýna Mikovcová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Mikovcová

Master's thesis

Doprava v zahraničním obchodě - společnost ThyssenKrupp Ferrosta

Transport in Foreign Trade - Company ThyssenKrupp Ferrosta

Abstract: Diplomová práce „Doprava v zahraničním obchodě ve společnosti ThyssenKrupp Ferrosta” se zabývá mezinárodní nákladní silniční dopravou. Teoretická část obecně charakterizuje dopravu, klasifikaci a historii dopravy, její společenské dopady, přepravní právo, mezinárodní smlouvy, podmínky INCOTERMS, celní řízení a nadrozměrné přepravování. Praktická část se věnuje společnosti ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r.o., historii od vzniku až po současnost, předmětu podnikání, organizační struktuře, objednávkám přepravy a jejím nedostatkům, vytěžování vozidel, optimalizaci přeprav, silným a slabým stránkám společnosti. Závěrečná část práce hodnotí výsledky provedené analýzy a navrhuje řešení na zlepšení.

Abstract: The dissertation "Transport in Foreign Trade in the Company of ThyssenKrupp Ferrosta" focuses on international haulage transport. The theoretical part is generally characterized by traffic classification and traffic history, its social impacts, transport law, international contracts, INCOTERMS rules, customs clearance and cargo transport carrying. The practical part deals with ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r. o., history from establishment to the present, the scope of business, organizational structure, shipment orders and their shortcomings, full-loading of vehicles, transport optimization, strengths and weaknesses of the company. The final part evaluates the analysis results and suggests solutions for improvement.

Keywords: Mezinárodní doprava, nákladní silniční doprava, logistika, optimalizace, SWOT analýza. International transport, truck transportation, logistics, optimalization, SWOT analysis.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 11:10, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz