Theses 

Psychosociální rizika rodin na dětské onkologii: kognitivní rozhovory nad dotazníkem PAT (Psychosocial Assesment Tool) – Bc. Zuzana Wimmerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Bc. Zuzana Wimmerová

Bakalářská práce

Psychosociální rizika rodin na dětské onkologii: kognitivní rozhovory nad dotazníkem PAT (Psychosocial Assesment Tool)

Psychosocial Risks in Families of Pediatric Oncology Patients: Cognitive Interviews over PAT Questionnaire (Psychosocial Assesment Tool)

Anotace: Tato studie popisuje proces kognitivních rozhovorů nad dotazníkem PAT, který slouží jako screening pro zjištění psychosociálních rizikových faktorů u rodin s onkologicky léčeným dítětem. Rozhovory byly zaměřeny především na ověření srozumitelnosti položek, identifikování možných problémů a porozumění uvažování respondenta nad položkami. Cílem bylo zvýšit budoucí návratnost a snížit riziko nevyplněných položek. Dotazováno bylo sedm rodičů na Klinice dětské onkologie FN Brno. Z celkových 80 položek neprošlo 53 žádnými změnami. Již před kognitivními rozhovory proběhlo v rámci českého překladu z anglického originálu 9 úprav kvůli českému kulturnímu kontextu a dalších 9 pro upřesnění významu položek. Na základě analýzy dat získaných od rodičů bylo provedeno dalších 12 úprav. Tento pretest proběhl v rámci implementace PATu do psychosociální praxe Kliniky dětské onkologie FN Brno.

Abstract: This study describes the process of cognitive interviews over the PAT questionnaire, which serves as a screening device for detecting psychosocial risk factors in families with an oncologically treated child. The aim of the interviews was to ensure that individual questionnaire items are comprehensible, identify possible problems, and understand the process of respondents’ understanding and pondering upon the items. The aim was to increase future return rate and reduce the likelihood of uncompleted items. We interviewed seven parents at the Clinic of Pediatric Oncology in Brno. Out of the total number of 80 items, 53 have not been altered. Before the cognitive interviews took place, 9 items had been modified so as to tackle differences in the czech cultural context, and additional 9 in order to specify their meaning closely. Based upon the data acquired from the parents and its subsequent analysis, led by a child oncologist and a professional translator, additional 12 modifications were made. This pre-test took place as part of the PAT implementation in the psychosocial practice of the Clinic of Pediatric Oncology in Brno.

Klíčová slova: kognitivní rozhovor, dětská onkologie, psychosociální riziko, rodiče, PAT, cognitive interview, pediatric oncology, psychosocial risk, parents

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kristína Chabadová
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz