Miroslav Smolík

Master's thesis

Archivace dat v informačním systému pro podporu obchodování s elektřinou

Data archivation in information system for the management of electricity trading
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout a popsat řešení archivace dat v informačním systému pro podporu obchodování s elektřinou, které by bylo možné využít i v jiných informačních systémech. Popisovaný referenční systém včetně archivačního nástroje je vyvíjen společností Unicorn. Řešení je implementováno s využitím technologie Oracle Database 10g. V úvodní části je představen referenční sytém a využívané technologické …more
Abstract:
The goal of this diplomas thesis is to describe data archiving within information system for the management of electricity trading which is developed by Unicorn company. The solution is implemented using Oracle Database 10g technology. At the beginning the reference system and important technological issues of Oracle Database are introduced. Then the requirements for the solution, its design and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: Jiří Kohout, Stanislav Mikulecký
  • Reader: Pavel Kříž

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Master programme / field:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management