Martin PEJCHA

Bakalářská práce

Pohled žáků druhého stupně frýdecko-místecké základní školy na preventivní protidrogové programy

Attitudes of the pupils of the upper primary school in Frýdek - Místek towards the preventive antidrugs programs
Anotace:
Bakalářská práce má za cíl zjistit, zda žáci projevují zájem o preventivní protidrogové programy a jestli jim tyto programy přináší nové informace, které ještě neznali. Cílem je také zjistit, jestli preventivní protidrogové programy ovlivnily postoj žáků k užívání návykových látek. Obecným cílem práce je také přiblížit preventivní protidrogové programy a organizace, které se na těchto programech podílejí …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to determine whether the pupils express their interest in drug prevention programs and if enable them to gain new and previously unknown information. Another goal is to find out whether the drug preventive programs have influenced the attitude of pupils to abuse of addictive substances. As a general goal of the thesis one can include also the closer description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Hýl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEJCHA, Martin. Pohled žáků druhého stupně frýdecko-místecké základní školy na preventivní protidrogové programy. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta