Jana ŽÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Mamografický screening, testování a následné sledování žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinom prsu v České republice.

Mammography screening
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje screeningovému programu karcinomu prsu a genetické predispozici tohoto onemocnění. Cílem práce bylo předložit poznatky o prevenci a mamografickém screeningu karcinomu prsu, dále o testování genetických mutací, o možnostech prevence a sledování zdravých nosiček mutace. Bakalářská práce se zaměřuje především na strukturu mamografického screeningu a diagnostický algoritmus pravidelných …více
Abstract:
This bachelor thesis focuse on screening program of breast cancer and genetic predisposition of this disease. The main objective of this thesis is to submit findings of prevention and mammography screening of breast cancer, further the genetic mutation testing, prevention possibilities and healthy mutation carriers observation. The thesis focus especially on mammography screening structure and diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
 • Vedoucí: MUDr. Kateřina Spáčilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁČKOVÁ, Jana. Mamografický screening, testování a následné sledování žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinom prsu v České republice.. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yk4dfw yk4dfw/2
21. 5. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.