MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Disertační práce

Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby

Epidemiology, etiology, diagnostics and treatment of triple negative breast cancer
Anotace:
Triple negativní karcinom prsu (TNBC) charakterizuje chybění exprese alfa estrogenových, progesteronových a HER2 receptorů. Histologicky se jedná o převážně nízce diferencované karcinomy, většina patří do basal-like podskupiny. Klinicky se vyznačují vyšší agresivitou, častějším vznikem lokálních recidiv a orgánových metastáz. Častěji se vyskytují u mladších žen a bývají spjaty s dědičnou formou karcinomu …více
Abstract:
Triple negative breast cancer is defined by a lack of expression of α-estrogen receptor, progesterone and HER2 receptors. In histology it is usually low-differentiated carcinomas, majority belonging to the basal-like subtype. These tumors are aggressive, with more frequent local relaps and distant metastasis. They are more common in younger women and are often associated with the occurrence of hereditary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 8. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta