Bc. Eva Šilingrová

Bachelor's thesis

Vliv poruchy chování u mladistvých na vzdělávání se zaměřením na odborné učiliště a praktickou školu

Influence of behavioral disorders in adolescents education, with a focus on the vocational school and practical school
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch chování a jejím vlivem na vzdělávání mladistvých se zaměřením na odborné učiliště a praktickou školu. Cílem bakalářské práce bylo metodou kvantitativního výzkumu zjistit, zda porucha chování ovlivňuje jedince v jeho vzdělavatelnosti na odborném učilišti a praktické škole. V teoretické části je obecně definován termín porucha chování, jsou zde popsány …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with behavioral disorders and its impact on the education of adolescents, focusing on professional School and practical School. The aim of this thesis was to a method of quantitative research to determine whether the conduct disorder affects the individual in his educability at vocational school a practical school. In the theoretical part is generally defined term behavior disorders …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Michaela Fialová
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta