Bc. Josef Šíp

Diplomová práce

Výběr a jmenování soudců Ústavního soudu

Selection and Appoint to the Post of Judges of Constitutional Court
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výběrem a jmenováním soudců Ústavního soudu. Obsahem práce je nejdříve historický exkurz do období Československa a následně charakteristika procedury výběru a jmenování soudců Ústavního soudu České republiky, přičemž je tato procedura členěna na fázi výběru prezidentem republiky, udělování souhlasu ze strany Senátu a jmenování prezidentem republiky. Kromě toho diplomová práce …více
Abstract:
This master's diploma thesis deals with a selection and an appointment of judges of the Constitutional Court. At the beginning, the work deals with a historical excursus until the establishment of Czechoslovakia and then it deals with a profile of the selection procedure and of the appointment procedure of the judges of the Constitutional Court of the Czech Republic. This procedure is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta