Michala RÁCOVÁ TOUSCHKOVÁ

Diplomová práce

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se zaměřením na poctivý úmysl dlužníka

Insolvency petition connected with debt relief proposal focusing on honest intention of the debtor
Anotace:
Úpadek či hrozící úpadek a způsoby jeho řešení upravuje insolvenční zákon. Úpadek či hrozící úpadek dlužníka lze řešit několika způsoby, kterými jsou konkurs, reorganizace a oddlužení. Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh dlužníka nebo věřitele. Insolvenční návrh musí obsahovat předepsané náležitosti. Lze s ním spojit návrh na povolení oddlužení. Oddlužení upřednostňuje sociální aspekty před …více
Abstract:
The Insolvency Act regulates the metods how to solve a failure or nemace of a failure with. Generally used methods for solving these situation are bankruptcy, reorganization and disencumbrance. The insolvency application must give all the prescribed requirements. It can be passed together with the request for disencumbrance or reorganization. The method of disencumbrance regards the social aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Vlček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁCOVÁ TOUSCHKOVÁ, Michala. Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se zaměřením na poctivý úmysl dlužníka. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo