Jana Indrová

Bakalářská práce

Psychosomatické příznaky spojené se stresem v odborném výcviku u žáků střední odborné školy

Psychosomatic symptoms associated with stress in vocational training at secondary school students
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice psychosomatických onemocnění, která jsou často způsobována psychickou zátěží a dlouhodobě působícím stresem. Práce se zaměřuje na žáky středního odborného učiliště oboru Kadeřník. V teoretické části je cílem vymezení pojmů jako stres, zátěž a psychosomatika. Práce dále poskytuje informace o diagnostice, příčinách vzniku a specifických problémech u některých vybraných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of psychosomatic illnesses, which are often caused by physical strain and long-time stress. The thesis focuses on students of vocational school whose subject of study is hairdressing. The aim of the theoretical part is to define the concepts of stress, strain and psychosomatics. The thesis then gives more information about diagnostics, the reasons of origin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Krajčíková
  • Oponent: Lenka Kamanová, Mgr. Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku