Bc. Filip Drlík

Diplomová práce

Influence of Editor's Feedback on the Development of Translator's Skills

Influence of Editor's Feedback on the Development of Translator's Skills
Anotace:
Práce se zabývá vlivem redakčních zásahů na rozvoj překladatelových dovedností. Předmětem rozboru jsou překlady románů Petera Maye, The Firemaker a The Fourth Sacrifice. Součástí výzkumu je sestavení typologického modelu chyb a následná kategorizace redakčních zásahů v obou knihách a jejich srovnání.
Abstract:
The thesis focuses on the influence of editorial interventions on the development of translator's skills. The analysis deals with translations of Peter May's novels, The Firemaker and The Fourth Sacrifice. The research includes formulation of a typological model of errors and subsequent classification of editorial interventions in both novels and their comparison.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka