Martina KREUZEROVÁ

Bakalářská práce

Závislostní chování dětí a mladistvých a sociální práce

Addictive behavior of children and adolescents and Social Work
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje zneužívání návykových látek dětmi a mladistvými. Nejprve je v práci definováno návykové chování a závislost, poté se zaobírá specifiky zneužívání návykových látek dětmi a mladistvými a možnými příčinami tohoto chování. Následně popisuje různé druhy prevence, přičemž se zaměřuje na vliv rodiny při prevenci závislostního chování dětí a mladistvých. Zabývá se vlivem prostředí …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the abuse of addictive substances by minors. The first is in the work defined by the addictive behavior and addiction, then dives into the specifics of the abuse of addictive substances by minors, and the possible causes of this behavior. Subsequently describes different kinds of prevention, focusing on the influence of the family in the prevention of addictive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREUZEROVÁ, Martina. Závislostní chování dětí a mladistvých a sociální práce. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií