Ján Gajdičiar

Diplomová práce

Návrh standardu fyzické ochrany pro vodárenské objekty se zaměřením na prvky kritické infrastruktury

Design of physical protection standard for water supply facilities focusing on critical infrastructure elements
Anotace:
Gajdičiar, Ján: Návrh standardu fyzické ochrany pro vodárenské objekty se zaměřením na prvky kritické infrastruktury. Ostrava, 2020, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová práca rieši návrh štandardu fyzickej ochrany pre vodárenské objekty so zameraním na prvky kritickej infraštruktúry. Cieľom práce je spracovanie odpovedajúceho …více
Abstract:
Gajdičiar, Ján: Design of physical protection standard for water supply facilities focusing on critical infrastructure elements. Ostrava, 2020, VŠB-TU Ostrava, Fakulty of Safety Engineering. Thesis supervisor Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. The thesis addresses design of standard of physical protection for waterworks objects with a focus on critical infrastructure elements. Goal of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Stanislav Lichorobiec
  • Oponent: Pavel Boček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku