Bc. Eliška Drahovzalová

Master's thesis

Projektivní techniky v marketingovém výzkumu

The Role of ProjectiveTechniques in the Marketing Research
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaobírá tématem projektivních technik v marketingovém výzkumu, jejich využitím a významem v odhalování podvědomého rozhodování zákazníků. Teoretická část se nejdříve zabývá tématem marketingového výzkumu, kvalitativním a kvantitativním výzkumem a metodami sběru dat. Následně rozebírá téma projekce a projektivní techniky, kde je také zaznamenáno podrobné rozdělení projektivních …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with projective techniques in marketing research, their use and importance in revealing subconscious customer choice. The theoretical part of this thesis deals with marketing research, qualitative and quantitative research and data collection methods. Then this thesis analyzes the projection and projective techniques, where also the detailed division of projective techniques …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní