Lucie STOČESOVÁ

Diplomová práce

Výživa seniorů v kontextu zdravotně sociální péče

Nutrition for seniors in the context of health and social care
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce je posoudit nutriční stav seniorů. Dalším cílem bylo posoudit, zda má vliv na nutriční stav seniora věk, pohlaví, délka pobytu, soběstačnost, kognitivní stav a dieta. Metodika: Jedná se o kvantitativní výzkum. Průzkumné šetření bylo realizováno dotazníkovou metodou od září do prosince 2016. Byly zvoleny standardizované dotazníky škála pro hodnocení stavu výživy (MNA), test …více
Abstract:
Objective: The aim of the thesis is to evaluate the nutritional status of the elderly. Another objective was to assess whether the nutritional status of senior is influenced by age, sex, length of stay, self-sufficiency, cognitive status and diet. Methods: This is a quantitative research. Exploratory survey was carried out by questionnaire from September to December 2016. Standardized questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOČESOVÁ, Lucie. Výživa seniorů v kontextu zdravotně sociální péče. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče