Huong Thanh Duong

Bakalářská práce

Customer satisfaction and how to measure it (case study)

Customer satisfaction and how to measure it (case study)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prokázat klíčové faktory, které ovlivňují spokojenost zákazníků a zjistit, jak ji zvýšit. V teoretické části je nejprve popsán zákazník a dále se zabývá jeho spokojeností a loajalitou. Následně je zde zmíněn také zákaznický servis. Druhá kapitola teoretické části se zabývá metodikou používanou pro zjišťování spokojenosti zákazníků. Spokojenost zákazníků se měří pomocí …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to demonstrate key factors that influence customer satisfaction and find out how to increase. The theoretical part contains the description of the customer, customer satisfaction and loyalty, as well as customer service. The second chapter of the theoretical part looks at the methodology used to measure customer satisfaction. Customer satisfaction is measured using …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní