Dhruvin Chandrakant Panchal

Diplomová práce

Utilization Analysis of Customer Relationship Management in Indian Market

Utilization Analysis of Customer Relationship Management in Indian Market
Anotace:
Analýza využití řízení vztahů se zákazníky na indickém trhu vysvětluje a objasňuje, jak je CRM na indickém trhu vnímáno z pohledu B2B firem. Zahrnuje použití, implementaci, spokojenost, řadu nástrojů, překážek a úspěch v různých podnicích využívajících CRM. Posláním CRM je pomáhat indickým podnikům při prodeji prostřednictvím udržování vztahů se zákazníky a navazováním kontaktů s novými zákazníky, …více
Abstract:
The utilization analysis of customer relationship management in the Indian market explains and clarifies what CRM is in the Indian market from the standpoint of the B2B market. It covers CRM's uses, implementation, satisfaction, numerous tools, barriers, and success in various businesses. CRM's mission is to assist Indian enterprises' sales by keeping relationships with customers and connecting with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2023
  • Vedoucí: Markéta Zajarošová
  • Oponent: Petr Prešnajder

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava