Bc. David Vávra

Diplomová práce

Bezpečnost jako sociální systém, sektory bezpečnosti a jejich funkce

Security as a Social System, Sectors of Safety and their Functions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá bezpečností České republiky, jejímž hlavním cílem je přinést ucelený náhled na proniknutí do této složité problematiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o důležitých bezpečnostních pojmech, popisuje bezpečnost jakožto sociální systém a sektory bezpečnosti. Hlavní důraz je však kladen převážně na deskripci dvou bezpečnostních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the security of the Czech republic, whose main aim is to bring comprehensive view into the intrusion this complex problematics. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part discusses about important security concepts, describes security as a social system and security sectors. However, the main emphasis is placed on the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Jonák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní