Bc. David Rada

Diplomová práce

Zvýšení stability jízdního řádu pomocí částečného zdvoukolejnění tratě Blažovice - Přerov

Enhance stability of railway timetable using partial double track on the railway line Blažovice - Přerov.
Anotace:
V práci bude provedena analýza stávající dopravní infrastruktury a technologie provozu na trati Blažovice - Přerov. Na základě analýzy budou vytipována místa pro zdvoukolejnění tratě. Přínosy dvoukolejných vložek pro stávající jízdní řád budou prověřeny vhodnými metodami (simulačními a matematickými).
Abstract:
The work will analyse existing traffic infrastructure and technology operating on the railway line Blažovice - Přerov. Places for applying doubling of the track will be chosen on the basis of the analysis. Benefits of doubling tracks inserts for the current timetable are going to be judged by appropriate methods (simulation and mathematical).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rada, David. Zvýšení stability jízdního řádu pomocí částečného zdvoukolejnění tratě Blažovice - Přerov. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera