Klára Dvořáková

Bakalářská práce

Kalkulace nákladů v zakázkové činnosti

Costing in custom production
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kalkulací nákladů v zakázkové činnosti a vyhodnocení ziskovosti zakázek. V teoretické části jsou představeny náklady a jejich členění, dále pak představení kalkulací s hlavní pozorností na přirážkové kalkulaci. Aplikační část pak představuje aktuální řešení kalkulací nákladů ve společnosti SLUNAP, s. r. o. a navrhuje možné způsoby optimalizace alokace nákladů …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is focused on costing in custom production. The theoretical part is about costs, their categories and about calculations. The aplplication part is introducing how the company SLUNAP, s. r. o. make calculations and introduce some reccomendations how to do it in other way.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Kateřina Knorová
  • Oponent: Aneta Křehnáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80851