Mgr. Ilona Doleželová

Bakalářská práce

Problematika pěveckých dovedností dětí na nižším stupni osmiletého gymnázia

Problems of singing skills of children aged 11 to 15 studying at grammar school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pěveckých dovedností dětí na nižším stupni osmiletého gymnázia. Teoretická část práce pojednává o cílech pěvecké výchovy a jejím postavení v rámci předmětu hudební výchova. Blíže se zabývá vlastnostmi dětského hlasu a rozvíjením správných pěveckých návyků a dovedností. V praktické části práce je zaznamenán průzkum pěveckých dovedností pořízený u dětí 1. ročníků …více
Abstract:
The bachelor’s work deals with the problems of singing skills of children aged 11 to 15 studying at grammar schools. The theoretical part embodies the aims of singing teaching and its role in the subject called Music. It focuses on the particularities of a child’s voice and development of appropriate singing habits and abilities. The practical part contains a survey of singing abilities of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta