Mgr. Petr Nehyba

Bakalářská práce

Aktualizace webových stránek organizace vzhledem k novým možnostem Web 2.0 a Web 3.0

Update of web pages of organization with respect to Web 2.0 new possibilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití principů webu 2.0 a 3.0. V teoretické části popisuje jejich charakteristické prvky a příklady. V druhé části popisuje návrh a implementaci projektu nové webové databáze denních menu založené na těchto znalostech a analýze již existujícího systému menicka.cz.
Abstract:
The main objective of this Bachalor thesis is to consider new posibilities of web 2.0 and web 3.0 principles. The practical part attends to an analysis of existing system menicka.cz and a new project based on gathered information.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika