Mgr. Michal Kolínek

Bakalářská práce

Aktualizace webových stránek organizace vzhledem k novým možnostem Web 2.0 a Web 3.0

Update of web pages of organization with respect to Web 2.0 new possibilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití principů webu 2.0 a 3.0. V teoretické části popisuje jejich charakteristické vlastnosti a praktické využití. V druhé části popisuje návrh a implementaci projektu nové internetové fotobanky založené na těchto znalostech a analýze již existující fotobanky SundayPhoto.cz.
Abstract:
The main objective of this Bachalor thesis is to consider new posibilities of web 2.0 and web 3.0 principles. The practical part attends to an analysis of existing photobank and a new project based on gathered information.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Matěj Štefaník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky