Bc. Eva VLČKOVÁ

Diplomová práce

Analýza překladatelských postupů v překladech z francouzštiny do češtiny

The Analysis of the Translation Procedures Used When Translating from French to Czech
Anotace:
Diplomová práce poskytuje náhled na problematiku překladatelského procesu z hlediska teoretického i praktického se zaměřením na překlad odborných textů z francouzštiny do češtiny. Teoretická část práce předkládá poznatky z oblasti teorie překladu odborných textů, popisuje jednotlivé etapy překladatelského procesu a uvádí širokou škálu překladatelských postupů a metod, jež vycházejí ze zpracování několika …více
Abstract:
The master's thesis provides an overview of the translation process problems in terms of theory and practice with a focus on the translation of specialized texts from French to Czech. The theoretical part of the thesis presents the knowledge concerning the theory of translation of specialized texts, describes the particular stages of the translation process and provides a wide range of the translation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Eva. Analýza překladatelských postupů v překladech z francouzštiny do češtiny. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/