Bc. Pavlína Chmelíková

Bakalářská práce

Úprava místní komunikace v Heřmanově Městci - lokalita U Hřiště

Town Road Adaptation in Heřmanův Městec - Area "U Hřiště"
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v lokalitě U Hřiště v Heřmanově Městci. Předmětem návrhu jsou 4 varianty studie, kde každá z variant je navržena tak, aby vyhovovala územnímu plánu města.
Abstract:
This thesis deals with a town road adaptation in Heřmanův Městec-Areal "U Hřiště". The presentation focuses on four alternatives. Each of them is designed to comply with the town planning.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chmelíková, Pavlína. Úprava místní komunikace v Heřmanově Městci - lokalita U Hřiště. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta