Barbora Andršová

Bakalářská práce

Analysis of Tasks and Activities in ESL Pronunciation Books at an Elementary Level (A1, A2).

Analysis of tasks and activities in ESL pronunciation books at an elementary level (A1, A2).
Abstract:
The thesis analyses the rubrics and tasks in pronunciation coursebooks. In the first part of the paper, a certain attention is paid to the pronunciation features, which are vital to understand. Furthermore, the essential features of coursebooks, tasks and rubrics are explained. The second part of the paper deals with the evaluation of the rubrics and tasks regarding perception and production. Last …více
Abstract:
Tato práce se zabývá zadáním úloh a úkoly ve výslovnostních učebnicích. Výslovnostní prvky, které je důležité pochopit, jsou rozebrány v první části práce. Dále se tato část věnuje učebnici jako takové, úkolům a zadáním úloh. Ve druhé části jsou ohodnoceny jak zadání úkolů, tak úlohy z hlediska percepce a produkce. V neposlední řadě jsou úkoly v daných učebnicích hodnoceny dle zrevidované Bloomovy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Ivanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andršová, Barbora. Analysis of Tasks and Activities in ESL Pronunciation Books at an Elementary Level (A1, A2). . Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická