Bc. Michaela HOFRAJTEROVÁ

Master's thesis

Užitečné techniky ve výuce: Hry se zaměřením na osvojování slovní zásoby

Usseful classroom techniques: Games focusing on vocabulary acquisition
Abstract:
The main goal of the thesis is to discover what effect has playing vocabulary games on vocabulary consolidation. Another aim of the thesis is to reveal learners as well as teachers' attitude to vocabulary games. Its theoretical part deals with learners, vocabulary in general, vocabulary acquisition phases and games. Thus it provides the thesis with useful background. Next, the thesis describes the …more
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak hraní her, zaměřujících se na slovní zásobu, ovlivňuje osvojování slovní zásoby. Dalším cílem je odhalit jaký postoj mají k hraní her žáci a učitelé. Teoretická část diplomové práce se zabývá žáky, slovní zásobou obecně, různými fázemi osvojování slovní zásoby a hrami. Dalším bodem diplomové práce je popis výzkumu, který probíhal na ZŠ. Nástroji pro shromažďování …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014
Accessible from:: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Danuše Hurtová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOFRAJTEROVÁ, Michaela. Užitečné techniky ve výuce: Hry se zaměřením na osvojování slovní zásoby. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/