Mgr. Tomáš Zavřel, Ph.D.

Doctoral thesis

Optimization of cultivation conditions for selected microalgae species focused on biomass and valuable substances production

Optimization of cultivation conditions for selected microalgae species focused on biomass and valuable substances production
Abstract:
Řasy a sinice (jejichž mikroskopické druhy jsou často označovány společným termínem mikrořasy) mají globální význam jako organismy zodpovědné za okysličení zemské atmosféry v prehistorické době. Také dnes jsou významnými hráči v globálních geochemických cyklech uhlíku, dusíku, fosforu, síry nebo křemíku. Jsou také bohatými zdroji nejrůznějších látek, které mohou být využitelné ve farmacii, kosmetice …more
Abstract:
Algae and cyanobacteria (of which the microscopic species are often called by common term microalgae) are of great global importance. They have been largely responsible for changing the prehistoric Earth atmosphere to oxygenic and also nowadays they play indispensable roles in global geochemical cycles of carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur or silicon. They represent rich sources of various compounds …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Červený, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Plant Anatomy and Physiology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.