Lucie Horáková

Bakalářská práce

Návrh možností snížení emisí oxidu siřičitého v Teplárně Otrokovice a.s. po roce 2016

Proposal for Possibility of Reducing Sulfur Dioxide Emissions in the Heating Plant "Teplárna Otrokovice a.s." after 2016
Anotace:
Práce se zabývá problematikou snižování emisí SO2 při výrobě tepelné energie spalováním fosilních paliv. V úvodní části se vysvětlují jednotlivé části ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., které se přímo týkají této problematiky a přinesly výrazné zpřísnění emisních limitů. V další části se popisují jednotlivé principy metod snižování emisí SO2. Následuje popis technologie, která je využívána …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of the SO2 emissions reduction in the production of thermal energy by combustion of fossil fuels. In the introductory part to explain each part of the Czech Act No. 201/2012 Coll., on ambient air protection, which are directly related to this issue and brings stronger emissions limits. In the next section describe each of the principles of the SO2 emissions reduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015
Zveřejnit od: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Lucie. Návrh možností snížení emisí oxidu siřičitého v Teplárně Otrokovice a.s. po roce 2016. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe