Mgr. Martina Chaloupková

Bachelor's thesis

Filmová výchova jako prostředek muzejní pedagogiky

Film training as a tool of museum education
Anotácia:
Bakalářská práce přestavuje možnosti propojení dvou oborů, a to muzejní pedagogiky a filmové výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části práce je definováno téma filmového média, filmové výchovy, historie filmové výchovy, autenticity muzejních předmětů, objektového učení. Především jsou zde definovány filmové prostředky, které je možno využít v rámci muzejní edukace …viac
Abstract:
The bachelor thesis presents the possibilities of interconnection of two disciplines, namely museum pedagogy and film education. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first part of thesis defines the topic of film media, film education, history of film education, authenticity of museum objects, object learning. In particular, there are defined film tools that can be used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedúci: Mgr. Lenka Mrázová
  • Oponent: MgA. Mgr. Barbora Svátková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / Museology