Bc. Karla Juříková

Bakalářská práce

Integrovaná péče o děti se zdravotním znevýhodněním se zaměřením na alergiky v podmínkách běžné mateřské školy

Integrated children with health disadvantage care with focus on allergy in conditions of common nursery school
Anotace:
Bakalářská práce „Integrovaná péče o děti se zdravotním znevýhodněním se zaměřením na alergiky v podmínkách běžné mateřské školy“ pojednává o podmínkách edukace dětí s chronickým respiračním a alergickým onemocněním v běžné mateřské škole v oddělení s ozdravnou skupinou. Zabývá se též etiologií a léčbou alergických a respiračních onemocnění a psychosociální problematikou předškolních dětí s chronickým …více
Abstract:
The Bachelor work „Integrated children with health disadvantage care with focus on allergy in conditions of common nursery school“ deals with the conditions of education of children with chronical bagasossis and allergies in common nursery school in the department with curative program. It also focuses in etiology, the treatment of allergy and bagasosis as well as in psychosocial issues of preschool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika