Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 » (celkem 45 prací)
Proces vyrovnávání se rodin s narozením dítěte se závažným zdravotním postižením
 (Vendula HANUŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4tfpax// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Analýza příkladů procesu vyrovnávání se rodiny s narozením a následnou péčí o dítě se závažným zdravotním postižením
 (Jana NÁVRATOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//me498k// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Podpora integračního procesu pomocí projektového vyučování zaměřeného na seznámení žáků základní školy se speciálními potřebami dětí se zdravotním postižením
 (Petra Fráňová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9998 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Práce na příbuzné téma

ROZVOJ POHYBOVÉHO, TANEČNÍHO, HUDEBNÍHO A DRAMATICKÉHO VNÍMÁNÍ A VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ SE ZAMĚŘENÍM NA DÍTĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
 (Lucie Pečená)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ved40y// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Práce na příbuzné téma

Integrovaná péče o děti se zdravotním znevýhodněním se zaměřením na alergiky v podmínkách běžné mateřské školy
 (Karla Juříková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixeqz/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Využití počítačů na 2. stupni základní školy se zaměřením na děti se zdravotním znevýhodněním
 (Věra Filgasová)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxcje/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Význam včasné speciálněpedagogické diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku
 (Kateřina Žárská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4rri/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče
 (Pavlína Jaroňová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jztap/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Motivace příběhem k pohybovým aktivitám v rámci dramatické výchovy u dětí se sluchovým postižením
 (Nika Jáňová)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/eqgep/ | Dramatická umění / Výchovná dramatika pro Neslyšící | Práce na příbuzné téma

Motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 (Monika Hubálková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwnkb/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 » (celkem 45 prací)