Jan MAJER

Bakalářská práce

SPECIFIKA TRÉNINKU DĚTÍ V TRIATLONU VE VĚKU OSM AŽ PATNÁCT LET, ODRAZ VE VÝKONNOSTI A KVALITĚ DRŽENÍ TĚLA

Triatlonist training specifics aged eigth to fifteen years, reflection in performenceand quality of posture
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabívá specifikami tréninku triatlonistu ve věku od osmi do patnácti let. Cílem této bakalářské práce je dokázat, že triatlon je vhodný pro všestranný rozvoj jedince a má pozitivní vliv na správné držení těla. K tomuto dokazování práce využívá metod fyzckého testování dle standardizováné baterie testů a diagnostického systému DTP1,2.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the specifics of the training of a triathlete from the age of eight to fifteen. The aim of this bachelor thesis is to prove that the triathlon is suitable for the all-round development of the individual and has a positive influence on the correct posture of the body. For this proof of work he uses physical testing methods according to standardized test battery and DTP …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJER, Jan. SPECIFIKA TRÉNINKU DĚTÍ V TRIATLONU VE VĚKU OSM AŽ PATNÁCT LET, ODRAZ VE VÝKONNOSTI A KVALITĚ DRŽENÍ TĚLA. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/