Ing. Martina Navrátilová

Bachelor's thesis

Venkovský cestovní ruch ve vybraném území

Rural Tourism in chosen area
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Venkovský cestovní ruch ve vybraném území“ je zhodnocení nabídky venkovského cestovního ruchu na Hlinecku s ohledem na jeho přírodní a kulturně-historický potenciál a návrh možností pro další rozvoj venkovského cestovního ruchu v oblasti. Práce obsahuje teoretická východiska dané problematiky a shrnuje potenciál venkovského cestovního ruchu mikroregionu Hlinecko. Následuje …more
Abstract:
The subject of bachelor’s thesis „Rural tourism in chosen area” is the evaluation of rural tourism offer in Hlinecko with respect to its natural and cultural-historical potential and proposal to opportunities for further development of rural tourism in this area. The work includes theoretical background of issue and summarizes rural-tourism potential of Hlinecko microregion. Followed by an own practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta